“โอ๊ะป่อย” มาจากภาษากะเหรี่ยง มีความหมายว่า “พักผ่อน” 

โอ๊ะป้อย ตลาดเช้าริมลำน้ำภาชี สายน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือ 

“โอ๊ะป่อย” ณ ที่แห่งนี้ ได้เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจกันคนในชุมชนท้องถิ่น ทั้งวัด โรงเรียน และภาครรัฐท้องถิ่น มีความมุ่งหมายที่จะรังสรรค์สิ่งที่ดีสุดเพื่อความยั่งยืนแก่ชุมชน ด้วยความรัก เคารพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม รวมถึงผู้คน ทั้งเจ้าบ้านและผู้มาเยือนได้พักผ่อน สัมผัสความสุข อิ่มเอมใจ กลับไปพร้อมรอยยิ้ม เมื่อได้มาเยือน “โอ๊ะป่อย”

กิจกรรม ยามเช้า ณ ตลาดโอ๊ะป่อย ตลาดปิดบ่าย 2 โมง เปิดเฉพาะ เสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 
อิ่มอกอิ่มใจเมื่อได้ทำบุญ ตักบาตร ถวายอาหารแด่พระสงฆ์  ยามเช้า ริมลำน้ำภาชี
อิ่มกายอิ่มพุง เดินช๊อปปิ้ง อาหาร และขนมพื้นบ้าน จากคนในชุมชน 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *